تبلیغات
صفحه شخصی - ماه صورتت

امروز:

با اینکه ناشی است لنز به تصویر صورتت
با اینکه مانده است نصف ز رعنای قامتت

لیکن برای فخر به خورشید کافی است
یک لحظه قرص کاملی از ماه صورتت

م.ب