تبلیغات
صفحه شخصی - میان جنگل زلف تو

امروز:

گم میشوم میان جنگل زلف تو مثل باد
هیچم گریز نیست، که بادا هرآنچه باد

تا من سراسیمه به بوی تو مست مست
از دست میرود ز سرم عقل و هم سواد

م.ب