تبلیغات
صفحه شخصی - عاشق که باشی

امروز:

عاشق که باشی

عاشق که باشی، بخشنده می‌شوی
دنیا ترانه است، خواننده می‌شوی

عاشق که می‌شوی، همراه آسمان
باران و جاده و لغزنده میشوی

عاشق که می‌شوی، مانند کهکشان
خورشید داری و تابنده میشوی

عاشق که باشی از آوای زندگی
مانند یک نسیم، سرزنده می‌شوی

عاشق که می‌شوی، راه است و همسفر
با شادی و غمش، هم قصه می‌شوی

عاشق که واژه است، با یک نگاه او
مجنون و بی خود و دیوانه می‌شوی

لبخند روی لب، شور و غرور و عشق
دیوانه می‌شوی، عاشق که می‌شوی

م.ب