تبلیغات
صفحه شخصی - عقلم تمام شد

امروز:

عقلم تمام شد

تا صبح شعر گفتم و کاغذ سیاه شد
دل بسته ام، تمام کلماتم تمام شد

ساده، صریح، رک و بی مرز و حاشیه
دیوانه ام، کاسه‌ی عقلم تمام شد

م.ب