تبلیغات
صفحه شخصی - برای امروز

امروز:

به نام خدا

دلم خواست بنویسم تا رها بشوم

بخشیدم، اما به قول نلسون ماندلا: می بخشم اما فراموش نمی کنم

بخشیدم ولی فراموش نمی کنم

ناراحت شدن کار ساده ایست، نیاز به صرف انرژی ندارد، ناراحت نشدن هم، اگر تفاوت ها را درک کنیم، اغلب کار دشواری نیست.

ناراحت شدم از اینکه دوستم چندین بار در میان حرف هایم ناراحت شد و تماس را نیمه کاره قطع کرد. دوست دارم ببخشم.

می بخشم و البته دوست دارم که واقعا ببخشم و انگار که رخ نداده است.

شاید روزی این یادداشت را بخواند و بفهمد که ناراحت کردنم کار سختی نیست. دوست دارم ببخشم تا بفهمد او نیز میتوانست ببخشد و این هم کار سختی نیست.

رییسم هم فشار می آورد و امروز جسارتی کرد که نه می خواهم ببخشم و نه می توانم فراموش کنم. اما او را نیز می بخشم تا رها شوم و من مانند او در بند او نباشم.

خداوندا من را کمک کن تا ببخشم و نادیده بگیرم.

یاحق