تبلیغات
صفحه شخصی - دوستت دارم وفادار

امروز:

شعرم نمی آید
از وقتی تو رفتی
و مرا گذاشتی این طرف دنیا
تنها
جایی نرفتی
اما انگار سالها از من دورشده ای
سال ها
و تو
گوش کن
من
تو را
برای خودت میخواهم و میخواستم
اما
تو چیز دیگری فکر میکردی
فاصله را نمیشود همیشه متر کرد
گاهی تفاوت تفکرها انسان ها را دور میکند
فاصله می اندازد
وقتی جز عشق چیزی داری یعنی عشق نداری
به خودم میبالم
بخاطر اینکه کسی را دوست دارم و داشتم فقط بخاطر خودش

این یعنی من آدمم
و تو شاید میان این دنیای پیچ در پیچ، جایی میان جاده، بین پیچی گیر کرده ای
دوست داشتنت تاریخ انقضا نداشته و ندارد
دوست داشتنت دلیلی نداشته و به همین خاطر ماندگار است
تو وفادارترین کسی هستی که دیده ام
وفادار و محکم
وفاداری ات تو را دوست داشتنی تر کرده است
دوستت دارم
حتی با اینکه...
شاید دوستم داری و وفاداری لذت بخش تر است
بله، همینطور است، برای من نیز
دوستت دارم
م.ب